Informacja:

Od roku szkolnego 2012/2013 strona internetowa naszej szkoły zmienia adres. Nowy adres strony to www.sieslawicesp.tbu.pl

Nowa strona szkoły:

- sieslawicesp.tbu.pl

Dnia 15 czerwca 2012 na „Karabosach” w Siesławicach miało miejsce podsumowanie zuchowego roku szkolnego 2011/12. Przy wspólnym ognisku spotkali się rodzice, sponsorzy, opiekunowie i członkowie najliczniejszej w Szkole  Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Siesławicach organizacji jaką są zuchy, której opiekunem jest phm Barbara Skrzypek.  Po krótkim przypomnieniu najważniejszych zuchowych imprez nastąpiło podziękowanie dla sponsorów pana Wiesława Marca i pana Bogdana Błaszczyka za regularne wspieranie gromady i pani dyrektor Barbarze Guzińskiej za doping i promowanie naszych zuchowych tradycji. Za pomoc i serce dziękowaliśmy rodzicom najstarszych zuchów. Szczególne słowa uznanie skierowane były dla pani B. Siwej, K. Sieradzkiej, A. Golonki, A. Nowak. Tradycją gromady jest wybór wzorowego Zucha. Ten tytuł w tym roku zdobył Kamil Nowak. Różnorodna praca gromady pozwoliła wszystkim znaleźć sposób by się wykazać co zostało nagrodzone symbolicznym upominkiem. Pamiątkowe maskotki „Profesora” otrzymali uczniowie z klasy VI kończący pracę w gromadzie. Te maskotki to symbol osiągnięcia zuchowego mistrzostwa. Zgodnie z obrzędowością gromady wszyscy obecni zawiązali ogromny stu osobowy krąg przyjaźni. Po części oficjalnej odbyło się wspólne pieczenie kiełbasek i pląsy zuchowe do późnych godzin wieczornych. Z uśmiechem na twarzy zakończyliśmy zuchowy rok szkolny.
z z1
z2 s
k y
 
                                                      wstecz