Informacja:

Od roku szkolnego 2012/2013 strona internetowa naszej szkoły zmienia adres. Nowy adres strony to www.sieslawicesp.tbu.pl

Nowa strona szkoły:

- sieslawicesp.tbu.pl

Drużyna Zuchowa - 127 BGZ "Wioska Smerfów" działa w Szkole Podstawowej w Siesławicach od 1988 roku. Od początku istnienia drużyny zuchowej drużynową jest pani phm. Barbara Skrzypek. Jest organizacją zrzeszajacą uczniów wszystkich klas naszej szkoły. Zuchy zdobywają sprawności i gwiazdki czyli stopnie zuchowe. Na zbiórkach, które odbywają się co tydzień zuchy pracują podzieleni na "szóstki". Drużyna zuchowa od 1989r. prowadzi kronikę. W kronice tej zamieszczane są najważniejsze wydarzenia z życia drużyny.

Drużyna zuchowa włącza się w różnego rodzaju akcje o charakterze społecznym, charytatywnym organizowanym przez Komendę Hufca np:

  • rajd pieszy do Broniny (Rocznica bitwy pod Broniną),
  • rajd nocny "Po omacku",
  • Betlejemskie Światło Pokoju,
  • rocznica wybuchu Powstania Styczniowego,
  • rajd "Zmarzlaczek",
  • rajd szlakiem Powstania Styczniowego "Grochowiska",
  • Turniej "Śpiewających Szóstek",
  • wędrówka zuchowa "Bartek"

         Nasza Gromada Zuchowa jest najliczniejszą z biorących udział w rajdach i wędrówkach. Drużynowa phm. Barbara Skrzypek organizuje jeszcze swoim podopiecznym biwaki, wycieczki, rajdy, np. pieszy rajd do Chotelka "Cudze chwalicie, swego nie znacie". Drużyna odnosi sukcesy w "Turnieju Śpiewających Szóstek"

 

druzyna
 
Już tworzymy historię ....