Informacja:

Od roku szkolnego 2012/2013 strona internetowa naszej szkoły zmienia adres. Nowy adres strony to www.sieslawicesp.tbu.pl

Nowa strona szkoły:

- sieslawicesp.tbu.pl

Celem Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole jest dbanie o dobre imię szkoły, organizacja działalności kulturalnej i rozrywkowej, dbanie o ład i porządek na terenie szkoły. Samorząd może przedstawić władzom szkoły opinie i potrzeby uczniów. W skład samorządu wchodzą następujące osoby: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, członkowie sekcji montażowej, porządkowej i dekoracyjnej. SU organizuje dyskoteki, nadzoruje dyżury na korytarzu, prowadzi Kronikę Szkoły, dba o młodszych uczniów, samofinansuje się dzięki loteryjkom fantowym. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Agnieszka Zawadzka-Musiał.

 Samorząd Uczniowski

                                            wstecz