Informacja:

Od roku szkolnego 2012/2013 strona internetowa naszej szkoły zmienia adres. Nowy adres strony to www.sieslawicesp.tbu.pl

Nowa strona szkoły:

- sieslawicesp.tbu.pl

Projekty, w których braliśmy udział: 

1. PRACOWNIA KOMPUTEROWA "EFS*

2. WYPOSAŻENIE  ŚWIETLICY  ŚRODOWISKOWEJ  W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ   W  SIESŁAWICACH

      Dzięki wspólnym staraniom stowarzyszenia „Gospodarna Gmina Busko-Zdrój” i dyrekcji Szkoły Podstawowej w Siesławicach pozyskano środki na wyposażenie świetlicy środowiskowej, funkcjonującej przy szkole. Fundusze w kwocie 20 tys. zł. udało się zdobyć  w ramach tzw. „małych grantów”, przyznawanych przez marszałka województwa świętokrzyskiego na realizację projektów integrujących wiejskie społeczności. Warunkiem było napisanie projektu, uzasadniającego celowość przyznania dotacji oraz zabezpieczenie własnego wkładu finansowego w wysokości 5 tys. zł. O ile z umotywowaniem słuszności realizacji przedsięwzięcia nie było trudności, o tyle wyłożenie tak znacznej sumy było dla szkoły problemem. Tu z pomocą przyszło stowarzyszenie  „Gospodarna gmina Busko-Zdrój” z przewodniczącym Bogdanem Błaszczykiem. Aby podsumować projekt i podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji, 5 września 2009r. w SP w Siesławicach zorganizowano spotkanie z udziałem przedstawicieli władz szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz społeczności szkolnej. Zaproszenie przyjęli: m. in. marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, radny wojewódzki Krzysztof Dziekan, starosta buski Jerzy Kolarz, burmistrz miasta i gminy Busko-Zdrój Piotr Wąsowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Gradzik, radny powiatowy  Wiesław Marzec, dyrektor ZOPiS Jerzy Radziwolski oraz członkowie zarządu stowarzyszenia.

3. ŚWIĘTOKRZYSKA  AKADEMIA  SPORTU

Projekt o nazwie „Świętokrzyska akademia sportu na obszarach wiejskich” realizowano od czerwca do października 2010r. Głównym organizatorem było buskie stowarzyszenie Gospodarna Gmina. Zaproszenie do „Akademii sportu” otrzymało sześć szkół podstawowych: z Dobrowody, Kameduł, Kołaczkowic, Kostek, Siesławic i Zbludowic. W ramach projektu odbył się cykl imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Uczniowie klas IV-VI mogli rywalizować w turniejach piłki nożnej i tenisa stołowego. Zorganizowano też półkolonie, połączone z obozem rowerowym. Maluchy miały pełen atrakcji „Dzień sportu - święto pieczonego ziemniaka”. Imprezy odbywały się w różnych miejscach: w ośrodku rekreacyjnym Karabosy, w szkole w Siesławicach i na terenie kąpieliska w Radzanowie. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 tysięcy złotych ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego. Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się w świetlicy środowiskowej przy  szkole.

4.  RADOSNA  SZKOŁA

W roku 2009/2010 szkoła przystąpiła do projektu „Radosna szkoła”. W jego ramach za kwotę 6000 zł zostały zakupione pomoce dydaktyczne, które doposażyły miejsca zabaw dzieci.

 

r

 

5. PIERWSZE  UCZNIOWSKIE  DOŚWIADCZENIA  DROGĄ  DO  WIEDZY "PIERWSZAKI”

Uczniowie naszej szkoły przez 3 lata brali udział w projekcie współfinanso-wanym przez UE w ramach EFS - „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”. Oprócz ciekawych zajęć prowadzonych metodą Howarda Gardnera bazującej na rozwoju inteligencji wielorakiej do szkoły trafiły pomoce, które będą nam służyć przez wiele lat.

p po

pl lk

6. ŚWIĘTOKRZYSKI  PROGRAM  WSPIERANIA ROZWOJU  EDUKACJI  W 2011R. - POZYSKANIE INTERAKTYWNEGO  ZESTAWU  MULTIMEDIALNEGO.

W ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji w 2011r. szkoła pozyskała interaktywny zestaw multimedialny na kwotę 18 857 zł. Interaktywny zestaw multimedialny pozwolił na uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, a tym samym rozbudził zainteresowania nauką u dzieci. To z kolei pomogło wyrównać szanse edukacyjne uczniów z obszarów wiejskich, a co za tym idzie lepszy start w dorosłe życie.

 

ta

 

7. Aktualnie szkoła bierze udział w projekcie finansowanym przez UE pod nazwą  „INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III  W GMINIE BUSKO-ZDRÓJ”.