Informacja:

Od roku szkolnego 2012/2013 strona internetowa naszej szkoły zmienia adres. Nowy adres strony to www.sieslawicesp.tbu.pl

Nowa strona szkoły:

- sieslawicesp.tbu.pl

Już od  pięciu lat nasza szkoła bierze aktywny udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, czego potwierdzeniem jest już drugie wyróżnienie, tym razem specjalne, w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną w kraju, której liderem jest pani B. Durnaś. Co roku odbywają się spotkania z interesującymi ludźmi, konkursy i zabawy  promujące głośne czytanie. Codzienne głośne czytanie to trwały element w pracy dydaktycznej. 4 czerwca  br. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w szkole odbył się Konkurs pięknego czytania połączony  z Porankiem Literackim, który uświetnił swoją osobą poeta z Ponidzia, felietonista, animator kultury, patriota, regionalista Adam Ochwanowski oraz radny Bogdan Błaszczyk. Po krótkim powitaniu zaproszonych gości i zgromadzonej publiczności przez panią  dyrektor Barbarę Guzińską rozpoczął się Konkurs czytania, w którym wzięli udział uczniowie z klas I-VI. W konkursie brało udział po dwóch uczestników z każdej klasy.  Każdy uczestnik  przeczytał  wylosowany w trakcie trwania konkursu tekst, który był dostosowany do możliwości każdego ucznia. Przy ocenie komisja, w skład której weszła pani dyrektor B. Guzińska, pan B. Błaszczyk i p. Agnieszka Zawadzka-Musiał brała pod uwagę płynność i bezbłędność czytanego tekstu, prawidłową dykcję, intonację czytanego fragmentu (wrażenie artystyczne). W kategorii klas I - III  pierwsze miejsce zdobyli: Andrzej Wróblewski kl. I i Patryk Konieczny kl. III, drugie miejsce Karol Kolarz kl. III, a miejsce trzecie  Szymon Szymański kl. II. W kategorii klas IV-VI: I miejsce - Kamil Nowak kl. VI i Paulina Kmiecik kl. V, II miejsce – Wioleta Król kl. VI, III miejsce - Natalia Skrzypek kl. IV.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i pamiątkowe upominki, a zwycięzcy nagrody książkowe. Pan Adam Ochwanowski po ciekawej i promującej czytanie prelekcji przeczytał dzieciom fragmenty swojej  książki „Zaszczep mnie bajką”  i fragmenty książki pana Michała Imosy „Przygody Koziołka Matołka”. Miłym prezentem dla dzieci były książki p. A. Ochwanowskiego  twórcy, który „ należy do pokolenia , które szukało mądrości, emocji i prawdy o świecie w szeleście kartek książki, dla którego książka pełniła rolę przyjaciela bądź dobrej wróżki.” Pani dyrektor podziękowała miłym gościom za udział w imprezie promującej czytanie w naszej szkole. Naszym życzeniem jest, aby głośne czytanie dzieciom kształtowało na całe życie nawyk czytania książek i zdobywania wiedzy.

p p1

p2 p3

                                                                   wstecz