Informacja:

Od roku szkolnego 2012/2013 strona internetowa naszej szkoły zmienia adres. Nowy adres strony to www.sieslawicesp.tbu.pl

Nowa strona szkoły:

- sieslawicesp.tbu.pl

KORNEL MAKUSZYŃSKI- polski prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny i publicysta. Członek Polskiej Akademii Literatury.

patron

Misja naszej szkoły brzmi:

„Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa.” -sentencja K. Makuszyńskiego

Kim, ma być patron dla szkoły?

 Ma to być przede wszystkim osoba, której życie, twórczość, wyznawane przez nią zasady i wartości są zgodne z głównymi celami wychowawczymi przyjętymi przez szkołę, są zgodne z misją szkoły. Powinien to być ktoś bliski uczniom, całkowicie dla nich zrozumiały, akceptowany przez nich, z którym będą mogli się utożsamiać. Ktoś, kto może stać się autorytetem, źródłem wzorców, obecny we wszelkich działaniach szkoły. Szkoła, w której pracuję, też stanęła niedawno wobec takiego problemu. Po długich poszukiwaniach nasz wybór padł na Kornela Makuszyńskiego – pisarza i człowieka, który ponad wszystko ukochał dzieci.
 
Sentencje (złote myśli) Kornela Makuszyńskiego  
Droga ku szczytom jest celem człowieka. ’’
„Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu.”
„Trzeba kochać i człowieka i górę i kamień i słońce.”
„Nie ma na świecie ludzi złych, są tylko nieszczęśliwi.”
„I choćbyś miał w duszy tysiąc zgryzot, a w sercu morze łez, znajdź jednak na jego dnie uśmiech.”
                                                                         wstecz