Informacja:

Od roku szkolnego 2012/2013 strona internetowa naszej szkoły zmienia adres. Nowy adres strony to www.sieslawicesp.tbu.pl

Nowa strona szkoły:

- sieslawicesp.tbu.pl

W listopadzie 2011r. roku nasza szkoła, podejmując szereg działań związanych z propagowaniem właściwego i bezpiecznego korzystania z sieci globalnej, podjęła z  inicjatywy p. Jolanty Wójcik starania w celu uzyskania Certyfikatu Szkoły Bezpiecznego Internetu. Nasze działania zostały zwieńczone 30 kwietnia 2012 r., kiedy otrzymaliśmy oficjalną informację o uzyskaniu certyfikatu. Certyfikat poświadcza uzyskanie tytułu "Szkoły Bezpiecznego Internetu" przyznawanego w ramach programu profilaktyczno - edukacyjnego prowadzonego przez Fundację Kidprotect.pl i grupę TP pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka i Pełnomocnika Rządu ds.Równego Traktowania. W chwili obecnej jesteśmy jedyną z 215 szkół której przyznano ten tytuł z 771 zarejestrowanych szkół. Program Szkoła Bezpiecznego Internetu ma pomóc Rodzicom i Nauczycielom w wychowaniu dzieci do Internetu. Nauczyciele oraz opiekunowie, chcąc zapewnić bezpieczeństwo swoim wychowankom, muszą zdobyć podstawową wiedzę na temat funkcjonowania sieci oraz kwestii prawnych z tym związanych. Z myślą o szkołach wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej został przygotowany specjalny program certyfikacji. Każda szkoła w Polsce może ubiegać się o certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu, który jest znakiem stałego dbania o bezpieczeństwo wychowanków w sieci.

                                                                                        wstecz