Informacja:

Od roku szkolnego 2012/2013 strona internetowa naszej szkoły zmienia adres. Nowy adres strony to www.sieslawicesp.tbu.pl

Nowa strona szkoły:

- sieslawicesp.tbu.pl

26-03-2012

Zaświadczenie DBI dla nauczyciela

Nauczyciel przygotowujący obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w szkole otrzymał zaświadczenie-nr DBI/5/5347/2012

08-03-2012

Akcja Warto Być dobrym

Nasza szkoła razem z 1500 innymi placówkami z całej Polski, w których uczy się blisko 0,5 mln dzieci bierze udział w akcji Warto być dobrym organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO. Do akcji przystąpiło 40 uczniów naszej szkoły, to jest 54%. Akcja Warto być dobrym to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym elementem akcji jest konkurs, skierowany do uczniów 1500 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który każda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną rowerem górskim marki KROSS. Od początku semestru dzieci rywalizują w spełnianiu dobrych uczynków do końca roku w trzech kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. Na koniec roku dzieci pod okiem wychowawcy będą wybierały w każdej klasie ucznia, który okazał się najlepszy, a wśród najlepszych z całej szkoły zostanie rozlosowany rower.

16-02-2012

Inscenizacja  pt.„Sen Kasi

W wirtualnym świecie Sieciaki i Sieciuchy walczą ze sobą. W realu połączyły siły, aby ostrzec swoich kolegów przed czyhającymi na nich niebezpieczeństwami. Przemoc w Internecie to temat bardzo ważny. Uczniowie ze szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach już wiedzą jak unikać uzależnienia od komputera, czy nie paść ofiarą przestępstwa w Sieci. Od początku roku przybliżaliśmy dzieciom dobre i złe strony Internetu. Podsumowaniem naszych działań była przygotowana inscenizacja pt. Sen Kasi dotycząca uzależnienia od Internetu.

15-02-2012

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Dziś nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Została także zorganizowana wystawa pokonkursowa  BEZPIECZNY INTERNET.

06-02-2012

Akcja plakatowa

W ramach zajęć informatyki dzieci dyskusją na temat zalet i zagrożeń Internetu. Efekty tych dyskusji przedstawiają w postaci plakatów pt. Internet TAK/NIE. Plakaty wywieszone na szkolnym korytarzu oglądają wszyscy uczniowie naszej szkoły.

02-02-2012

Żart-ciaki

Uczennica klasy VI agatka_08 zajęła I miejsce w konkursie żart-ciaki organizowanym przez www.sieciaki.pl

30-01-2012

Sieciakowy pendrive

Czworo uczniów z naszej szkoły brało udział w konkursie Sieciakowy Pendrive.

14-01-2012

Zgłosiliśmy inicjatywę DBI

Dzisiaj zgłosiliśmy naszą szkołę do uczestnictwa w lokalnych obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole. W związku tym podejmujemy szereg działań profilaktycznych w tej tematyce, organizujemy akcję propagującą bezpieczne zachowania w Sieci uświadamiającą dzieci i rodziców gdzie szukać pomocy w razie zetknięcia się z konkretnym zagrożeniem. Wykonujemy gazetki ścienne, prowadzimy zajęcia edukacyjne na lekcjach informatyki i wychowawczych. Opracowujemy ulotki informacyjne dla dzieci, oglądamy filmy edukacyjne o bezpiecznym Internecie np „Owce w Sieci”, bierzemy udział w kursach e-learning oraz przeprowadzamy szkolne konkursy na temat bezpieczeństwa w sieci.

13-01-2012

Pracujemy nad scenariuszem apelu na DBI

Rozpoczęliśmy pracę nad scenariuszem apelu dotyczącym bezpiecznej pracy w sieci, który zamierzamy przedstawić 7 lutego: układamy też wiersze, hasła. Prowadzimy lekcje informatyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Każdy chętny uczeń wykonuje pracę plastyczną na temat: Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!

13-01-2012

Gazetka ścienna

Dzisiaj wykonaliśmy gazetkę ścienną dotyczącą bezpieczeństwa w sieci na której umieściliśmy informację o DBI, który w tym roku będzie obchodzony 7 lutego, oraz zasady bezpiecznej pracy w Sieci i hasła DBI z miniony lat.

12-01-2012

Konkurs „Wyruszamy razem w cyfrowy świat, bezpiecznie

Dzisiaj zostały wysłane trzy prace naszych uczniów na konkurs „Wyruszamy razem w cyfrowy świat, bezpiecznie”.

11-01-2012

Owce w Sieci

Uczniowie klasy IV, V, VI, oglądali kreskówkę edukacyjną poświęconą bezpieczeństwu najmłodszych internautów pt. Owce w Sieci.

03-12-2011

Dzień Bezpiecznego Internetu 2012

W roku 2012 DBI obchodzić będziemy 7 lutego. Tematem przewodnim międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu jest Internet jako łącznik między pokoleniami. Wszystkie działania będą realizowane pod hasłem "Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!". Przygotowujemy harmonogram działań dla społeczności szkoły.

02-12-2011

Kurs dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej "Poznaj bezpieczny Internet"

Uczniowie klasy 0-I uczestniczyli w kursie e-learning „Poznaj bezpieczny Internet”. Zostali zapoznani ze stroną www.sieciaki.pl oraz katalogiem bezpiecznych stron.

30-11-2011

Konkurs „Szyfr z cyfr”

Troje uczniów z naszej szkoły brało udział w konkursie „Szyfr z cyfr” organizowanym przez portal sieciaki.pl. I miejsce zajęła uczennica naszej szkoły-wiola2310

29-11-2011

I Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w I Świętokrzyskim Dniu Bezpiecznego Internetu.
I ŚDBI będzie częścią przedsięwzięcia o zasięgu europejskim, zainicjowanego przez Komisję Europejską w 2004r. Jego celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa w korzystaniu z zasobów Internetu oraz uświadomienie zagrożeń jakie wiążą się z tym środkiem komunikacji. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Wyruszamy razem w cyfrowy świat... Bezpiecznie”. Temat zadań: PIES NECIK UCZY RODZICÓW I DZIECI BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SIECI (Pies Necik to postać, która jest przyjacielem i obrońcą internautów oraz ich przewodnikiem po stronach WWW. Jego wygląd zależy od wyobraźni uczestnika konkursu.

• zadanie A – dla uczniów klas IV-VI – uczestnicy konkursu wykonują rysunek w programie graficznym PAINT;

• zadanie B – dla uczniów klas I-III – uczestnicy wykonują pracę plastyczną w dowolnym formacie i dowolnej technice.

25-10-2011

Klub Bezpiecznego Puchatka

Uczniowie klasy pierwszej realizują program pt. „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Dzieci zostały zapoznane ze stroną Puchatka. Podjęta została także tematyka bezpieczeństwa w sieci.

22-10-2011

Informacja na szkolnej stronie internetowej

Zamieściliśmy informacje na stronie internetowej szkoły www.spsieslawice.tbu.pl o tym, że nasza szkoła przystąpiła do programu "Szkoła Bezpiecznego Internetu” i rozpoczyna starania o przyznanie certyfikatu.

21-09-2011

Zajęcie edukacyjne w kl. V i VI

W dniu 21 września 2011r. w kl. V i VI przeprowadzone zostały zajęcia "Komputer źródłem informacji i rozrywki - Bezpieczny Internet".

11-09-2011

Prawa moje i innych oraz Bezpieczeństwo w Sieci

W klasie IV w ramach godziny wychowawczej przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne o prawach i obowiązkach dziecka oraz o prawidłowym zachowaniu w Internecie.

07-09-2011

Bezpiecznie korzystamy z komputera

7 września 2011r. w klasach II-VI zostały przypomniane i omówione zasady zachowania się w pracowni komputerowej. Uczniowie zaakceptowali wysłuchany regulamin pracowni komputerowej i wykonali ćwiczenia sprawdzające znajomość zasad obowiązujących w pracowni oraz bezpiecznego korzystania z komputera.

06-09-2011

Ulotki dla rodziców

W dniu otwartym szkoły zostały rozdane rodzicom ulotki "Bezpieczny Internet-bezpieczne dziecko wykonany przez nauczyciela informatyki wspólnie z uczniami.

04-09-2011

Gazetka o bezpieczeństwie w sieci

Na rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 wykonana została gazetka "Bezpieczeństwo w sieci". Umieszczona została w gablocie na korytarzu szkolnym.

01-09-2011

Nowy rok szkolny z Bezpiecznym Internetem

W nowym roku szkolnym zostały zaktualizowane programy antywirusowe w pracowni internetowej.