Informacja:

Od roku szkolnego 2012/2013 strona internetowa naszej szkoły zmienia adres. Nowy adres strony to www.sieslawicesp.tbu.pl

Nowa strona szkoły:

- sieslawicesp.tbu.pl

W ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych, nasza szkoła we współpracy z organem prowadzącym szkołę przystąpiła w 2010 roku do współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projektu Systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście nowej podstawy programowej”. W ramach tego projektu prowadzone były zajęcia w roku szkolnym 2010/11 i 2011/12 dla uczniów z trudnościami  w czytaniu i pisaniu i z trudnościami w matematyce. Zajęcia te stanowiły niewątpliwe wsparcie dla uczniów. Pozostałe po projekcie pomoce dydaktyczne na pewno znajdą zastosowanie w szkolnej codzienności, uatrakcyjniając zajęcia przyszłym wychowankom. Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tym ogromnym przedsięwzięciu monitorowanym przez Gminę Busko- Zdrój.

1 2

             3 4

                                                      wstecz