Informacja:

Od roku szkolnego 2012/2013 strona internetowa naszej szkoły zmienia adres. Nowy adres strony to www.sieslawicesp.tbu.pl

Nowa strona szkoły:

- sieslawicesp.tbu.pl

 
Szkoła Podstawowa w Siesławicach jest szkołą powstałą w 1916 r. Organem prowadzącym jest Gmina Busko Zdrój, a nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach. Dyrektorem placówki jest pani mgr Barbara Guzińska. Obecnie w naszej szkole uczy się 80 uczniów. Pochodzą oni z Siesławic, Biniątek i Chotelka. Nasza szkoła uczy, wychowuje i zapewnia właściwą opiekę każdemu uczniowi. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowuje do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji, sprawiedliwości, solidarności, demokracji i wolności.
 
 • Zapewniamy uczniom bezpieczeństwo i komfort nauki.
 • Aktywnie pracujemy nad podniesieniem jakości pracy szkoły.
 • Dbamy o funkcjonalne i estetyczne wyposażenie.
 •  

  szd
   
   

   

   

           

   

   

   

   kk

   

   

   

   

   

   

   

  pj

  p

   sz

   

   

   

   

   

   

   

  Utrzymujemy stałe i efektywne kontakty z organizacjami, mediami, środowiskiem lokalnym i instytucjami, do których należą: Urząd Miasta i Gminy, Komenda Hufca, Buskie Samorządowe Centrum Kultury, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej "Caritas" , Firma - "Real", Straż Pożarna, Policja, Sąd Rejonowy, Urząd Pocztowy w Busku Zdroju, PCK, Parafia pod wezwaniem Brata Alberta w Busku Zdroju i inne placówki oświatowe działające na terenie gminy. Promujemy swoją działalność pozyskując przy tym sponsorów i sprzymierzeńców.


  Szkoła cieszy się uznaniem, jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, przyjazna dzieciom. Dysponujemy dobrze wyposażonymi w pomoce dydaktyczne pracowniami:

  • Pracownią humanistyczno - artystyczną
  • Pracownią przyrodniczą
  • Pracownią matematyczną
  • Pracownią informatyczną z dostępem do Internetu
  • Czterema salami do nauczania zintegrowanego
  • Salką do gimnastyki
  • Biblioteką i czytelnią
  jz
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
  ta  sa
   
   

   

   

   

   

   

   

  kom

  bib

   

   

   

   

   

   

   

   

  Szkoła oferuje nie tylko doskonałe warunki do rozwijania wiedzy przewidzianej programem nauczania, ale daje możliwość samorealizacji i kształtowania własnych pasji w wielu kołach zainteresowań. Wzbogacają one wiedzę i przygotowują do konkursów. Zainteresowania artystyczne dzieci mogą rozwijać także w kołach: plastycznym, tanecznym, muzycznym. Dzieci mają możliwość wyrównania wiedzy i umiejętności na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. W naszej szkole działa: Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, Drużyna ZHP, PCK, SKO. Organizujemy również wiele imprez turystycznych i kulturalnych. Uczestniczą w nich nasi uczniowie z rodziacami, nauczyciele i zaproszeni goście.

  wstecz