Informacja:

Od roku szkolnego 2012/2013 strona internetowa naszej szkoły zmienia adres. Nowy adres strony to www.sieslawicesp.tbu.pl

Nowa strona szkoły:

- sieslawicesp.tbu.pl

25 czerwca 2012 r. w  naszej szkole odbył się Bal Absolwenta, w którym uczestniczyli absolwenci klasy szóstej. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej pt. "Z życia klasy VI" lata 2005-2012 uczniowie klasy VI zaprosili panią Dyrektor, Grono pedagogiczne, rodziców, uczniów klasy V na program artystyczny. Głos zabrała także p.Barbara Guzińska – dyrektor szkoły, która podziękowała uczniom za wspólne 7 lat, które spędzili w szkolnych murach i życzyła im dalszych sukcesów w nauce. Później nadszedł czas na wspólną zabawę przy muzyce dyskotekowej.
j n
d m
m mf
                                                                                     wstecz